Tampere tutkimusympäristönä

Tampereen alueella toimivat yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset luovat hyvät edellytykset silmä- ja näkötutkimuksen tekemiseen. Eri tieteenaloja edustavat tutkimusyksiköt mahdollistavat poikkitieteellisen tietotaidon yhdistämisen silmätutkimuksen hyväksi ja tutkimusyksiköiden sijoittuminen lähelle toisiaan helpottaa yhteistyön tekemistä.

Tampereella yhteistyötä kanssamme tekevät mm. Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala. SILKin yhteistyökumppaneihin Tampereella kuuluvat myös Tampereen seudun Näkövammaiset ry, alalla toimivat yritykset, sekä Tays Silmäkeskus. Tampereen kaupunki on tukenut merkittävästi SILKin toimintaa.

R