Tampere tutkimusympäristönä

Tampereen alueella toimivat yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset luovat hyvät edellytykset silmä- ja näkötutkimuksen tekemiseen. Eri tieteenaloja edustavat tutkimusyksiköt mahdollistavat poikkitieteellisen tietotaidon yhdistämisen silmätutkimuksen hyväksi ja tutkimusyksiköiden sijoittuminen lähelle toisiaan helpottaa yhteistyön tekemistä.

Tutkijat

Tampereella yhteistyötä kanssamme tekevät mm. Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja FinnMedi Oy. SILKin yhteistyökumppaneihin Tampereella kuuluvat myös Tampereen seudun Näkövammaiset ry, alalla toimivat yritykset, sekä Tays Silmäkeskus. Tampereen kaupunki on tukenut merkittävästi SILKin toimintaa.

R