Palvelut

SILKin kliiniset tutkimuspalvelut keskittyvät kliinisiin lääketutkimuksiin ja silmäsairauksien uusien diagnostiikka- ja hoitomenetelmien kehittämiseen tähtääviin projekteihin. Asiantuntijapalveluita voidaan tarjota edellisten aihealueiden lisäksi myös näkötoimintoihin liittyviin erityiskysymyksiin. SILK tarjoaa palveluita niin yrityksille, julkisen sektorin toimijoille kuin myös yksityishenkilöille. Palvelujen tavoitteena on luoda mahdollisimman kattava ja joustava kokonaisuus silmän ja näön perustutkimuksesta aina kliinisiin tutkimuksiin. SILK-yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten silmä- ja näkötutkimusta tekevien tutkimusyksiköiden kanssa mahdollistaa monipuolisen ja asiantuntevan palvelutarjonnan.

Esimerkkejä SILKin palvelumalleista

Sarveiskalvo ja sen sairaudet 

 • Sarveiskalvosairauksien soluviljelymallit
 • Lääkeaineiden ja kemiallisten yhdisteiden vaikutusten analysointi ja haittavaikutusten arviointi
 • Kantasolusiirrot ja sarveiskalvosiirrot
 • Refraktiivinen kirurgia ja kirurgisten menetelmien kehittäminen, uusien biomateriaalien hyödyntäminen
 • Sarveiskalvosairauksien, erityisesti silmän pintasairauden kliiniset  tutkimukset


Glaukooma 

 • Glaukooman hoitoon käytettyjen lääkeaineiden kehitys ja lääkehaitan arviointi
 • Verkkokalvon ja sen solujen toiminnan kuvantaminen ja sähköinen rekisteröinti glaukoomassa
 • Glaukoomakirurgiaan liittyvä haavanparanemisen hallinta, kirurgiset implantit ja uudet biomateriaalit
 • Silmänpainemittareiden kokeellinen kehitystyö, mittausalusta laitekehitystyöhön ja laitteiden mittaustarkkuuden ja toistettavuuden analysointiin
 • Kliiniset glaukoomatutkimukset


Verkkokalvo ja sen sairaudet

 • Ikärappeuman soluviljelymallit, lääkeaineiden ja kemiallisten yhdisteiden haittavaikutustestaukset
 • Ikärappeuman uusien hoitomuotojen kehittäminen
 • Verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen erilaistaminen alkion kantasoluista ja indusoiduista pluripotenteista kantasoluista. Erilaistamiseen soveltuvat uudet biomateriaalit
 • Verkkokalvon pigmenttiepiteeliin perustuvat uudet lääkeannostelumahdollisuudet (solutehtaat, geenisiirrot)
 • Verkkokalvon solujen toiminnan kuvantaminen ja sähköinen rekisteröinti
 • Yksilölliset verkkokalvosairauksien sairausmallit ja yksilöllisesti räätälöityjen hoitomuotojen kehitysmallit
 • Verkkokalvon uudissuonituksen (angiogeneesin) mallit, säätelymekanismit ja niihin perustuvat uudet hoitomuodot
 • Kostean ikärappeuman, diabeettisen retinopatian ja keskosen verkkokalvosairauden uudet hoitomuodot
 • Verkkokalvon solujen toiminnallinen kuvantaminen
 • Digitaalisen verkkokalvokuvan hahmontunnistukseen perustuva tulkinta ja hyödyntäminen
 • Verkkokalvon verisuonet systeemisairauksissa ja verisuonten dynamiikan analysointi
 • Uuden kuvantamistekniikan kehittäminen ja testaus
 • Kliiniset verkkokalvosairauksien tutkimukset


Kliiniset tutkimuspalvelut

SILK tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kliinisten tutkimusten suorittamiseen. SILKin tutkijoilla on vankka kokemus silmä- ja näkötutkimukseen liittyvien faasi 1-4 kliinisten tutkimusten suorittamisesta. SILKin kliinisen tutkimustilat sijaitsevat FinnMedin kliinisen tutkimuksen keskuksessa. Tutkimuskeskus tarjoaa kliinisiin tutkimuksiin suunnitellut tilat ja GCP-tasoiseen tutkimukseen suunnitellut laitteet ja toimintatavat sekä harjaantuneen henkilökunnan.  SILKin silmäyksikössä on käytettävissä modernit silmän tutkimus, mittaus ja kuvantamislaitteet.

R