Esittely

SILKin tutkimusverkosto koostuu silmä- ja näkötutkimusta tekevistä, opettavista ja hyödyntävistä tutkimusyksiköistä. Lääketieteen, teknisten tieteiden ja luonnontieteiden eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuva tutkimusverkosto kehittää uusia menetelmiä silmätautien diagnostiikkaan ja hoitoon. Tutkimusten kohteina ovat mm. silmän proteomiikka, silmän kuvantamis- ja mallinnusmenetelmät, kantasolusovellutukset, soluviljelymallit, lääkeainetutkimukset ja biohajoavat polymeerit.

SILKin verkostoituminen ja infrastruktuurin rakentaminen aloitettiin 2009-2012 Tampereen yliopistolle myönnetyn Euroopan Unionin toimintaympäristön kehittämistuen avulla. SILKin tavoitteena on edelleen kehittää olemassa olevaa kansallista tutkimusverkostoa laajemmaksi ja luoda siitä myös kansainvälisesti merkittävä toimija silmä- ja näkötutkimuksen alalla.

R