Tavoitteet

SILK kehittää ja ottaa käyttöön uusia silmäsairauksien hoitomuotoja. Tutkimukset keskittyvät pääosin kroonisiin näköä uhkaaviin verkkokalvosairauksiin kuten ikärappeumaan, glaukoomaan ja diabeettiseen retinopatiaan. Väestön ikääntymisen myötä näiden silmäsairauksien esiintyvyys tulee kasvamaan voimakkaasti lähivuosina.

Yhteistyöprojektien avulla SILK pyrkii kehittämään vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä lääkekehitykseen ja biolääketieteelliseen tutkimukseen. SILK testaa erilaisia kokeellisia silmäsairausmalleja ja kliinisen tutkimuksen menetelmiä sekä tutkii uusia lääke- ja kudosteknologisia hoitomuotoja, diagnostisia mittaus- ja kuvantamislaitteita ja uusia annostelumuotoja. Laajan silmä- ja näkötutkimuksen asiantuntemuksen myötä SILK tarjoaa tutkimuslaitoksille ja yrityksille mahdollisuuksia yhteistyöhön. Lisäksi SILK haluaa toiminnallaan tukea ja luoda edellytyksiä yhteistyölle kolmannen sektorin, esim. potilasjärjestöjen kanssa.

R