SILK tutkimusverkosto

SILKin tutkimus pohjautuu monitieteiseen yhteistyöhön. Tamperelaisten tutkimusyksiköiden ohella SILKin tutkimusverkostoon kuuluu  mm. Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun toimipisteiden sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston asiantuntijoita. Tutkimusyhteistyötä tehdään myös alan yritysten sekä useiden kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa.

SILKin tutkimusverkoston esittely

  • Tampereen yliopisto, Silmätautiopin yksikkö
  • Tampereen yliopisto, BioMediTech Silmäryhmä
  • Tampereen yliopisto, Farmakologian yksikkö
  • Tampereen teknillinen yliopisto/BioMediTech, CBIG ja Biomateriaalit
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 

Tampereen yliopisto, Silmätautiopin yksikkö

Silmätautiopin tutkimusryhmä keskittyy translationaaliseen ja kliiniseen silmä- ja näkötutkimukseen.  Tutkimusryhmällä on myös kliininen tutkimuslaboratorio, jossa voidaan toteuttaa faasi I-IV luokan kliiniset tutkimukset. Tutkimusryhmällä on käytössä in vitro– ja in vivo-tautimalleja ikärappeuman ja glaukooman sekä verkkokalvon poikkeavaan angiogeneesiin perustuvien sairauksien (diabeettinen retinopatia, kostea ikärappeuma, keskosen verkkokalvosairaus) tutkimiseen. Malleja hyödynnetään myös lääkeainetutkimuksissa. Silmätautiopin Proteomiikan ja henkilökohtaisen lääketieteen keskus PPM (Center for Proteomics and Personalized Medicine) aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa Tekesin FiDiPro-rahoituksella. Tutkimusryhmän ja FiDiPro Roger Beuermanin ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa eri silmäsairauksiin liittyviä biomarkkereita, joita voidaan hyödyntää taudin tilan ja yksilöllisten hoitovaihtoehtojen valinnassa sekä silmäkirurgisten hoitotoimenpiteiden tulosten seurannassa. Tutkimusryhmässä on käynnissä useita silmän kuvantamiseen pohjautuvia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä useita kliinisiä tutkimuksia. Tutkimusryhmään kuuluvat professori Hannu Uusitalo, FiDiPro Roger Beuerman, 6 post-doc tutkijaa, useita väitöskirjatutkijoita, projektitöitä tekeviä lääketieteen opiskelijoita sekä kaksi laboranttia.


Tampereen yliopisto, BioMediTech, Silmäryhmä

Apulaisprofessori Heli Skottmanin silmätutkimusryhmässä tehdään mm. solu- ja kudosteknologia-alan tutkimusta, jonka painopisteitä ovat kantasolututkimus sekä kantasoluja ja biomateriaaleja yhdistävä tutkimus. BioMediTechin Solu- ja kudosteknologian tutkimusyksikössä toimii myös Suomen lainsäädännön ja EU-direktiivien vaatimukset täyttävä kudospankki, joka käsittelee ja välittää kudoksia kuten sarveiskalvoja kliiniseen käyttöön. BioMediTechin Silmäryhmän päätavoitteena on kehittää kantasoluista uusia kudosteknologisia hoitomuotoja silmän verkkokalvon ja sarveiskalvon sairauksien ja vammojen hoitoon.  Ryhmänjohtaja Heli Skottmanin ohella BioMediTechin Silmäryhmässä työskentelee tällä hetkellä 3 tutkijaa, 3 väitöskirjatutkijaa sekä muuta henkilökuntaa. 


Tampereen yliopisto, Farmakologian yksikkö

Farmakologian tutkimusryhmä toimii Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Tutkimusryhmällä on lähes 20 vuoden kokemus tulehdustautien farmakologian ja tautimekanismien tutkimisesta. Tulehduksellisten sairauksien (ml. tulehdukselliset silmäsairaudet) tutkimustyö kohdistuu sairauksien molekulaaristen mekanismien selvittämiseen ja anti-inflammatoristen lääkeaineiden farmakologiaan. Tutkimustyössä on vahva lääkekehitysnäkökulma: tavoitteena on uusien lääkevaikutuskohtien identifiointi ja uusien lääkekandidaattien kehitys ja testaus. Tutkimusryhmän johtajan professori Eeva Moilasen lisäksi ryhmässä työskentelee 36 henkilöä täyspäiväisesti tai oman toimen ohessa. Vuosina 2000-2010 tutkimusryhmässä on valmistunut 16 väitöskirjaa.


Tampereen teknillinen yliopisto/BioMediTech, CBIG ja Biomateriaali

BioMediTechin/TTYn CBIG (Computational Biophysics and Imaging)  ja Biomateriaalit (Biomaterials science and tissue engineering) ryhmien toiminta-alueet kattavat keskeiset lääketieteellisen tekniikan osa-alueet, erityisesti sähkö- ja tietotekniikan lääketieteelliset sovellukset sekä biomateriaalitekniikan ja kudosteknologian. Silmä- ja näkötutkimusta tehdään professori Jari Hyttisen sekä professori Minna Kellomäen tutkimusryhmissä. Hyttisen silmäryhmän tavoitteena on kehittää silmän ja sen solujen toimintojen mittaus-, kuvantamis- sekä analyysimenetelmiä. Erityisenä tutkimuskohteena on silmän solujen ja verkkokalvon biosähköinen toiminta ja sen sovellukset erityisesti kudosteknisten hoitomuotojen kehittämisessä. Professori Minna Kellomäen tutkimusryhmä kehittää biomateriaalisovelluksia myös silmän kudosteknisiin sekä lääkeaineluovutussovelluksiin.

R