Soveltava tutkimus

 Soveltavassa eli translationaalisessa tutkimuksessa hyödynnetään perustutkimuksen tuloksia. SILKin soveltavan tutkimuksen aihepiirejä ovat


Ikärappeuma

Ikärappeumassa on yleensä kyse verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen (RPE) vanhenemisesta. Nämä solut huolehtivat verkkokalvon ja suonikalvon normaalista toiminnasta mm. tuottamalla ympäristöönsä eri kasvutekijöitä, jotka säätelevät solujen toimintaa ja erilaistumista sekä verisuonten kasvua.  Silmätautiopin tutkimusryhmällä on käytössään solumalli, jossa RPE solut altistetaan oksidatiiviselle stressille jäljitellen ikärappeumassa tapahtuvaa soluvauriota. Solumallia voidaan hyödyntää mm. lääkeainetutkimuksissa.

Ikärappeumaan ei vielä ole olemassa tehokkaita jo syntyneitä vaurioita korjaavia hoitomuotoja, joilla potilaalle voitaisiin palauttaa näkökyky. Kantasoluista tuotetut toiminnalliset verkkokalvon solut tarjoavat mahdollisuuden soluterapialle, jossa kantasoluista erilaistetaan uusia verkkokalvon soluja vaurioituneiden solujen tilalle sekä mahdollisuuden kehittää uusia työkaluja lääkekehitykseen tarjoamalla solumalleja, jotka ennustavat paremmin todellista kliinistä kuvaa in vitro tutkimuksissa. IBTn Solu- ja kudosteknologiakeskuksessa kehitetään kantasoluille uusia tehokkaita erilaistamismenetelmiä, joilla toimivia verkkokalvon soluja voidaan tuottaa.


Angiogeneesi silmäsairauksissa

FICAMin angiogeneesitutkimus keskittyy 2D and 3D mallien kehitykseen eri kudosteknologisia sovelluksia ja lääkeainetestausta varten. Angiogeneesi on merkittävässä roolissa mm. silmänpohjan rappeumassa, johon liittyen kehitetään ja testataan yhteistyössä SILKin kanssa in vitro retinan angiogeneesimallia.


Sarveiskalvohaavan paraneminen


Glaukooma

Reniini-angiotensiinijärjestelmä osallistuu verenpaineen säätelyyn ja siihen vaikuttavien yhdisteiden on osoitettu laskevan myös glaukoomalle tyypillistä silmän sisäistä painetta.  Tutkimuksissa selvitetään silmästä osoitetun uuden reseptorityypin ja sitä säätelevien yhdisteiden vaikutusta ja mahdollista käyttöä silmänpainetta alentavina lääkkeinä.


R