Kliininen tutkimus

SILKin kliininen tutkimus voidaan jakaa kuuteen eri osa-alueeseen:


Lääkeainetutkimukset

Tutkimuksen pääpainoalueina ovat olleet glaukoomalääketutkimukset, kuivasilmätutkimukset ja lääkeaineiden paikallisten ja systeemisten haittavaikutusten arviointi. FinnMedin kliinisen tutkimuksen keskuksessa on tehty tutkimuksia myös esimerkiksi neurologisten sairauksien ja diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkeaineiden turvallisuudesta. Tutkimusyksikössä voidaan suorittaa lääkekehitystyössä faasi 1-4 tutkimuksia.


Silmänpohjan kuvantaminen

SILKin tutkimuksen tavoitteena silmänpohjan kuvantamistutkimuksessa on ollut kehittää silmänpohjan kuvantamisen analytiikkaa ja hyödyntämistä niin silmäsairauksien kuin systeemisairauksien diagnostiikassa ja taudin seurannassa. Tutkimustyötä on tehty yhteistyössä mm. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikön kanssa hahmontunnistukseen perustuvan automaattisen silmänpohja-analyysiohjelman kehittämisessä. Verkkokalvon verisuonten analytiikkaa on kehitetty ja hyödynnetty systeemisairauksien, erityisesti verenpainetautipotilaiden, diabeetikkojen ja munuaissairaudesta kärsivien potilaiden diagnostiikassa. Silmänpohjan kuvantamista on hyödynnetty myös kliinisissä ja epidemiologisissa tutkimuksissa. Epidemiologisista tutkimuksista käynnissä on Savitaipale-tutkimus. SILKin tutkimusyksikön käytössä on digitaalinen silmänpohjakamera, OCT (optinen koherenssitomografia)-laitteisto sekä silmänpohjan ja silmän etuosan kuvantamiseen soveltuva konfokaalilaserlaitteisto.


Refraktiivinen kirurgia

Refraktiivisen kirurgian uusien menetelmien kuten mikrokeratomien ja femtosekuntilaserin tehoa ja turvallisuutta on selvitetty yhteistyössä Mehiläisen refraktiivisen kirurgian yksikön tutkijoiden kanssa. Sarveiskalvon kuvantamiseen tutkimusyksikössä on kaksi sarveiskalvon konfokaalimikroskooppia, etuosan kuvantamiseen soveltuva OCT-laitteisto, Scheinpflug-laitteisto, Wavefront-analyysilaitteisto, sarveiskalvotopografialaitteisto.


Silmäimplantit

SILK tutkimusyhteistyössä  kehitetään älykkäisiin materiaaleihin perustuvia silmäsairauksien hoitoon tai silmäsairauksien diagnostiikkaan soveltuvia implantteja kuten kaihileikkauksessa käytettävää taittokykyä muuttavaa tekomykiötä, haavan paranemista säätelevää glaukoomakirurgiassa käytettävää lääkeaineimplanttia sekä lääketuotantoa sääteleviä solutehdasimplantteja verkkokalvosairauksien hoitoon.


Telelääketiede

Silmän kuvantamistutkimuksen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä uusia terveydenhuollon tehokkuutta parantavia telelääketieteellisiä ratkaisuja erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön työkaluiksi.


Näköfysiologiset tutkimukset

Kliinisiä tutkimuksia varten SILK tutkimuskeskukseen on koottu näkökyvyn monipuoliseen analysointiin soveltuvia tutkimusmentelmiä kuvaamaan näköaistin eri osa-alueita kuten kontrastiherkkyyttä, värinäköä ja näkökykyyn liittyviä elämänlaatumittareita. Tutkimusyksikössä on paneuduttu myös toiminnalisen heikkonäköisyyden (amblyopian)  kehittymiseen ja hoitoon liittyviin tekijöihin.

R