Proteomiikan ja henkilökohtaisen lääketieteen keskus

Henkilökohtainen lääketiede (personalized medicine) pyrkii löytämään yksilöistä helposti tunnistettavia merkkejä eli ns biomarkkereita, joiden avulla yksilöllisiä sairastumisriskiin ja hoitotoimenpiteiden valintaan vaikuttavia eroja ja taipumuksia voidaan selvittää. Silmätautiopin Proteomiikan ja henkilökohtaisen lääketieteen keskus PPM (Center for Proteomics and Personalized Medicine) aloitti toimintansa 2013 Tekesin FiDiPro-rahoituksella. Tutkimusryhmän  ensisijaisena tunnistaa eri silmäsairauksiin liittyviä biomarkkereita, joita voidaan hyödyntää taudin tilan ja yksilöllisten hoitovaihtoehtojen valinnassa sekä silmäkirurgisten hoitotoimenpiteiden tulosten seurannassa. Tutkimusryhmässä on käynnissä mm. kliinisiä tutkimuksia joissa etsitään glaukoomakirurgiaan, kuivaan silmään ja taittovirhekirurgiaan liittyviä biomarkkereita.

Lisätietoja keskuksen toiminnasta ja analyysilaitteistosta täältä.

R