Uutta tutkimustietoa

2018 Korkka I, Viheriälä T, Juuti-Uusitalo K, Uusitalo-Järvinen H, Skottman H, Hyttinen J, Nymark S. Functional Voltage-Gated Calcium Channels Are Present in Human Embryonic Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelium. Stem…

» Lue lisää

R