FinnMedi Oy

FinnMedi Oy on Life Science-alan kansainvälisesti toimiva palveluyritys, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaa ja tuoteaihioita käytännön tuotteiksi, palveluiksi ja innovaatioiksi. Yrityksen palveluvalikoima sisältää kliiniseen tutkimukseen ja Life Science-toimialan liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä palveluja. Palvelut voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen: Innovation, Growth ja Clinical.


Innovation: Idea Analysis, Funding Expert, Start-up Coach, Match Maker

Innovation on yliopistoille ja tutkimuslaitoksille suunnattu palvelukokonaisuus, jonka avulla asiakkaat pystyvät tehokkaimmin hyödyntämään tutkimustoimintansa kaupallisen potentiaalin.


Growth: Business Analysis, Business Coach, Quality Expert, Clinical Expert

Growth on kasvuyrityksille suunnattu palvelukokonaisuus, jonka avulla asiakkaat voivat kehittää liiketoimintaansa, laatu- ja viranomaisprosessejaan sekä kliinisen tuotekehityksen toimintamalleja. Growth-palveluiden avulla asiakasyritys pystyy etenemään kasvusuunnitelmansa toteuttamisessa tehokkaasti.


Clinical: Investigator Recruitment, Trial Documents & Submissions, Site Administration

Clinical on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen suuntautuville yrityksille kliinisen tutkimuksen ja tuotekehityksen palvelut vaadittavien laatujärjestelmien mukaisesti. Clinical palveluiden avulla asiakas saa selville luotettavasti ja nopeasti tiedot tuotteensa turvallisuuden, tehokkuuden ja toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen.

R